Demersuri privind Muzeul mineritului maramureșan

În anul 2006 Consiliul Județean Maramureș, a cărui președinte era dl. dr. geol. Marinel Kovacs, a finanțat realizarea unui “Studiu de potenţial privind patrimoniul industrial minier al judeţului Maramures (PIMM) şi al oportunităţilor de valorificare a acestuia în scopuri muzeal – turistice”. Acest studiu, având ca obiectiv general crearea unei reţele de obiective muzeal – turistice pentru cercetarea şi prezentarea patrimoniul industrial minier şi geologic din judeţul Maramureș, a fost realizat de o echipă interdisciplinară alcătuită din specialiști în domenii de activitate relevante, de la mai multe instituții: Consiliul Județean Maramureș, Instituția Prefectului Maramureș, Compania Națională REMIN S.A. Baia Mare, Universitatea de Nord Baia Mare, Muzeul de Mineralogie Baia Mare, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, Clubul de Speologie Montana, Direcția pentru Cultură, Culte și Parimoniu Cultural Național Maramureș și Federația ONG Maramureș.   

Autorii studiului au evaluat în teren și întocmit ulterior 48 de fișe de obiective minier-geologice, grupate în 9 categorii, din care, pe baza mai multor criterii 100_1201vizând interesul pentru public și interesul pentru specialiști, au fost selectate în final 7 obiective, cu cel mai ridicat potențial de valorificare muzeal-turistică. Din nefericire, pentru toți actorii implicați și potențialii beneficiari, demersurile ulterioare, realizate de Consiliul Județean Maramureș la nivel local și național, pentru dobândirea unei incinte miniere, care apoi să fie amenajată prin intermediul unor fonduri europene, au rămas fără niciun rezultat, datorită blocajului administrativ.

Actual, la 10 ani de la realizarea studiului menționat, Muzeul Județean de100_1165 Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, în cadrul programului propriu de ”Extindere a ofertei muzeale”, își propune reluarea demersurilor anterioare privind înființarea unui Muzeu al mineritului maramureșan, care să funcționeze ca o secție a Muzeului de Mineralogie. Ideea vizează un așa-numit „muzeu viu”, organizat prin amenajarea unui spațiu reprezentând o fostă incintă sau perimetru minier, cu lucrările subterane aferente, pentru a oferi condiții sigure de vizitare.

În acest sens s-au purtat discuții și s-a înaintat un memoriu către conducerea Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. disponibil pe web-site-ul Muzeului), care și-a manifestat disponiblitatea pentru sprijinirea unui asemenea proiect.

028În urmă cu puțin timp la Baia Mare, în organizarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș și a Instituției Prefectului Maramureș, a avut loc o pre-consultare publică participativă privind strategia minieră pentru perioada 2017-2035, cu titlul „România 2035 – țară cu minerit durabil, transparent și curat – factor de progres economic, pentru bunăstarea cetățenilor”.

Prezent la această dezbatere, dl. director Ioan Denuț a prezentat pe scurt intențiile Muzeului de Mineralogie și a solicitat sprijin din partea 008Ministerului Economiei în implementarea acestui proiect. De asemenea, memoriu realizat în acest sens va fi transmis și Ministerului Economiei, în subordinea căruia își desfășoară activitatea CNMPN REMIN S.A.. Discuțiile purtate cu reprezentantul Ministerului Economiei, dl. Mihai Sorin Găman – director general adjunct, le considerăm foarte utile și ne îndreptățesc să sperăm că de această dată demersurile noastre nu vor rămâne sterile.

Ca și instiuție publică de cultură Muzeul de Mineralogie intenționează să solicite sprijin atât ministerului de resort, cât și Rețelei Naționale a Muzeelor din România, a cărei membru fondator este. De asemenea, considerăm oportună și necesară actualizarea studiului de potențial, având în vedere că în cei 10 ani scurși s-au produs modificări ale rețelelor de lucrări miniere subterane, atât prin aplicarea unor lucrări de închidere și reabilitare, dar și prin procese naturale specifice, de eroziune, subsidență sau colmatare. 

 

Programul Muzeului în perioada Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului

În perioada Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare va funcționa după următorul program:

Ziua
Program
Sâmbătă – 13 august 2016
09:00 – 17:00
Duminică – 14 august 2016
09:00 – 17:00
       Luni – 15 august 2016
09:00 – 17:00
      Marți – 16 august 2016
09:00 – 17:00
         Accesul în spațiile expoziționale se face până la ora 16.30.

Bilanț de vizitatori la 6 luni

 

Prima jumătate a anului 2016 s-a dovedit a fi foarte fructuoasă pentru Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, în special în ceea ce privește numărul de vizitatori înregistrați.

După cum s-a putut observa și din articolele postate anterior referitor la acest subiect, în fiecare luna a acestui an numărul de vizitatori a înregistrat un record, reușindu-se astfel depășirea cifrelor din anii precedenți.

Un aspect ce a contribuit, credem noi decisiv, la înregistrarea acestui număr impresionant de vizitatori în 2016 este reprezentat de multitudinea de evenimente organizate – vernisaje expoziționale, prelegere tematică, simpozion științific, numeroase evenimente educaționale în baza parteneriatelor semnate cu diverse instituții de învățământ și organizații non-guvernamentale, precum și participarea în cadrul unor programe județene, naționale sau internaționale cum au fost: „Zilele Maramureșului”, „Săptămâna Școala Altfel”, „Ziua Internațională a Muzeelor” sau „Noaptea Europeană a Muzeelor”.

În graficul următor este prezentată evoluția numărului de vizitatori pentru prima jumătate a anului, evidențiindu-se creșterea realizată în 2016 comparativ cu anii anteriori.

1

 Se poate observa că față de prima jumătate a anului trecut s-a înregistrat o creștere de peste 4.000 de vizitatori, iar comparând valorile cu cele din 2014 se constată o diferență de peste 10.000 de vizitatori.

Și numărul de grupuri înregistrat în prima jumătate de an la Muzeul de Mineralogie prezintă o creștere semnificativă, comparativ cu valorile înregistrate în anii precedenți, aspect subliniat în graficul următor.

2

 De asemenea, se poate observa și tendința crescătoare a numărului de vizitatori străini, în prima jumătate a anului 2016 înregistrându-se cu peste 300 de vizitatori străini mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Aceștia provin în general din țări precum: Ungaria, Israel, Polonia, Italia, Austria și Danemarca.

3

 În concluzie, dorim să adresăm mulțumiri tuturor vizitatorilor care au contribuit în această primă jumătate de an la înregistrarea acestor cifre impresionante și să ne exprimăm dorința că și cea de-a doua jumătate a anului 2016 să fie la fel de bogată, pentru a ne atinge ținta propusă – record anual de vizitatori.

Reflexii după vernisaj

În data de 15 iulie 2016, începând cu ora 12.00, la Galeria de Artă de la etajul 2 al Gold Plaza Shopping and Entertainment Center, s-a desfășurat vernisajul Expoziției temporare de fotografie Dunărea, Dobrogea, Delta”, organizată de Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, în colaborare cu Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. La vernisaj au participat un număr mare de iubitori ai peisajelor naturale, printre care cadre didactice de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, reprezentanți ai instituțiilor de mediu din Baia Mare, ai presei locale și un numeros grup de studenți și cadre didactice de la Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București.

În debutul evenimentului a luat cuvântul directorul Muzeului – dl. conf. univ. dr. ing. Ioan Denuț, care a vorbit despre activitățile desfășurate în acest an aniversar pentru muzeu (40 de ani de la înființarea Secției de Științele Naturii în cadrul fostului Muzeu Județean Maramureș), despre fructuoasa colaborare dintre instituțiile organizatoare și despre elementele de patrimoniu natural din nordul Dobrogei valorizate prin această expoziție. D-na dr. ing. Cristina Dinu – șeful Centrului Muzeal Eco-turistic Delta Dunării, a dat detalii despre ideea și istoricul expozițiiei, despre exponate și profesionalismul autorilor. În continuare a vorbit d-șoara conf. univ. dr. biol. Monica Marian – decan al Facultății de Științe din Baia Mare, care a subliniat importanța și unicitatea speciilor și ecosistemelor din Delta Dunării. În final dl. dr. Ștefan Mariș – directorul Centrului pentru Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș, a vorbit despre expozițiile de fotografie organizate și despre importanța științifică și în primul rând ca mijloc de exprimare artistică a fotografiei.

Expoziția va fi accesibilă vizitatorilor până la sfârșitul lunii august.

Vernisaj expozițional – ”Dunărea, Dobrogea, Delta”

 

Afis Expo Baia Mare - DDDSpațiul nord-dobrogean, din extremitatea sud-estică a României, alătură cel mai vechi – Munții Măcinului și cel mai nou teritoriu românesc – Delta Dunării. Substratul geologic cu trasături specifice, modelat în timp de factorii climatici, a permis dezvoltarea unor peisaje și ecosisteme specifice, cu o geodiversitate și biodiversitate remarcabile și unice pe teritoriul României. Valorile patrimoniale naturale întâlnite de-alungul Dunării, pe culmile dezgolite ale Măcinului sau în cea mai mare și titrată arie protejată de la noi din țară – Delta Dunării – au fost cu măiestrie imortalizate prin ochi de artist și redate în imagini fotografice de o frumusețe greu repetabilă.

Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, în colaborare cu Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, din cadrul Institutului de Cercetări Eco-muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, organizează în perioada 15 iulie – 31 august 2016, la Galeria de Artă din cadrul Gold Plaza Baia Mare, Expoziția temporară „Dunărea, Dobrogea, Delta”. Aceasta cuprinde 60 de imagini fotografice color, realizate în diferite perioade ale anului, reprezentative pentru spațiul dobrogean – peisaje, floră, faună, cu accent deosebit pe habitate și specii protejate. Autorii fotografiilor sunt recunoscuți pentru profesionalismul și dragostea lor pentru natură: Daniel Petrescu, Valeriu Leonov, Mihai Baciu, Iliuță Goean, Mihai Petrescu. Vernisajul expoziției va avea loc în data de 15 iulie 2016, ora 12.00, la Galeria de Artă Gold Plaza, situată la etajul 2, în clădirea din str. Victoriei nr. 73.

Vă așteptăm cu drag!

 

 

Anunț – Concurs promovare

Muzeul Județean de Mineralogie ,, Victor Gorduza ” Baia Mare organizează concurs de promovare într-o funcție de conducere pe un post vacant pentru personalul angajat, în vederea ocuparii postului de contabil șef:

Nr. de posturi pentru care se organizează concurs de promovare

Nivelul postului

- de conducere-

Compartimentul în care se află postul

Denumirea

postului

1 post

Studii superioare economice

Financiar resurse umane și administrativ

Contabil șef

Mai multe detalii găsiți pe acest website la  secțiunea

INFORMAȚII / Concurs promovare post vacant

EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ DE MINERALE “MINERAL&GEM, 53eme SHOW, 23-26 IUNIE 2016, SAINTE-MARIE AUX MINES, FRANCE”

Afis Sainte MarieExpoziţia de minerale de la Sainte-Marie aux Mine se constituie în unul dintre cele mai mari şi importante evenimente anuale de acest gen din Europa. Este prilejul ideal de a se reuni, în spaţii expoziţionale generoase, colecţionari şi dealeri de minerale şi geme din întreaga lume.

Evenimentul s-a desfăşurat pe două secţiuni importante: secţiunea de geme şi cea de minerale. Având la dispoziţie peste 37.000 de m2, cei peste 930 de ofertanţi din 52 de ţări au avut posibilitatea să-şi facă cunoscută oferta de minerale, pietre preţioase şi semipreţioase, fosile, meteoriţi şi echipamente de prelucrare a rocilor şi mineralelor. Dimensiunea culturală a evenimentului a fost asigurată de o serie de activităţi, nu de puţine ori interdisciplinare, deosebit de variate: exterior
simpozioane, expoziţii tematice, conferinţe, prezentări de modă în domeniul pietrelor preţioase şi, nu în ultimul rând, workshopuri cu un accent deosebit în implicarea tinerilor.

Specialiştii muzeului nostru, prin natura atribuţiunilor de serviciu, de membri în Comisia de Evaluare şi Achiziţii Patrimoniu Cultural, prezenţi la interioreveniment, au parcurs toate standurile expoziţiei de mineralogie, interesaţi în special de prezenţa pe piaţă a speciilor minerale şi paragenezelor specifice Băii Mari, precum şi de cele provenite din alte perimetre cu o mineralogie compatibilă cu cea a zonei noastre. S-a avut în vedere şi promovarea imaginii muzeului prin contactele stabilite precum şi prin difuzarea de materiale de prezentare a esantioanespecificului patrimoniului nostru muzeal. De asemenea, au fost interesaţi de oferta workshopurilor adresate mai ales tinerei generaţii, atragerea acestei categorii fiind un deziderat deosebit de important; printr-o prezentare grafică deosebită şi utilizând o gamă surprinzătoare de materiale, copii şi tinerii sunt încurajaţi să înteleagă fenomene şi procese geologice relativ complexe.

În concluzie, evenimentul de la Sainte Marie aux Mine a fost deosebit de benefic pentru deschiderea spre lume şi spre cele mai noi informaţii în domeniu spre care instituţia noastră va tinde mereu.