Colectia de fosile

COLECŢIA DE FOSILE

Fondul de fosile cuprinde un impresionant numǎr de eşantioane (în numǎr de 2405) reprezentative pentru descoperirile paleontologice din zonǎ. Una din preocupǎrile majore de viitor va fi şi completarea acestei colecţii având în vedere potenţialul zonei. Dealtfel, instituţia noastrǎ are intenţia de a se implica mult mai activ în acţiunile de protejare şi custodiere a zonelor geologice protejate dintre care fac parte şi depozitele fosilifere.

Au fost colectate şi expuse o serie de eşantioane fosile din diferite perioade geologice (Sennonian, Paleozoic şi Neozoic) aparţinând diferitelor clase de nevertebrate: lamelibranhiate, congerii, corali şi osteoide.

Un interes deosebit, fapt reflectat şi de ponderea exponatelor de acest tip, îl reprezintǎ flora fosilǎ de vârstǎ miocen-superioarǎ (11 milioane ani – 5,5 milioane ani) de la Chiuzbaia. Rezervaţia fosiliferǎ este una din cele mai interesante zone din Europa datoritǎ abundenţei de specii floristice şi datoritǎ calitǎţii impresiunilor). Sunt descrişi (conf. Givulescu, R., 1990) 235+5 taxoni, 107 genuri şi 55 de familii (unele unicate pentru România şi Europa). Se pot aminti diferitele specii de Acer, Fagus, Carpinus, Ulmus, etc. Calitatea impresiunilor a fost posibilǎ datoritǎ condiţiilor geologice de excepţie; în bazinul de sedimentare s-au acumulat o serie de diatomite şi cinerite, roci de o granulaţie foarte finǎ, idealǎ în prezervarea şi celor mai fine detalii.

33 Calcar cu structuri algale
34 Calcar cu lamelibranhiate
35 Hippocrhrenes amplus
36 Marnǎ cu Congeria
37 Colonie de Hexacorali
38 Conglomerat cu Osteoidae
39 Acer tricuspidatum
40 Ulmus piramidalis
41 Carpinus grandis
42 Liquidambar europeea
43 Quercus sp.
44 Vitis teutonica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *