Geologia zonei

Geologia zonei

Zona Baia Mare se află situată în zona de contact dintre Platforma Someşeanǎ şi Carpații Orientali, cuprinzând munții vulcanici Țibleșși Gutâi şi depresiunea situatǎ la sud de aceştia. Actuala regiune făcea parte, până la sfârșitul pliocenului, dintr-un bazin marin întins, devenit mai târziu lacustru.

Structura geologicǎ este compusǎ din trei unitǎţi: fundamentul pre-neogen, sedimentarul neogen şi magmatitele neogene.

Fundamentul pre-neogen este reprezentat de roci metamorfice precambriene şi precambriene-paleozoice atribuite Dacidelor inferioare şi, respectiv, mediene precum şi de roci sedimentare de vârstǎ jurasicǎ şi cretacic-superioarǎ (zona Klippelor Pienine) şi de vârstǎ paleogenǎ (formaţiuni atribuite flişului).

Sedimentarul neogen este în general acoperit de produsele vulcanice ale magmatismului din aceeaşi perioadǎ. Din Badenian şi pânǎ în Pannonian s-au acumulat depozite de roci argiloase, marnoase, grezoase, în intercalaţie cu produse ale vulcanismului, ceea ce denotǎ cǎ în aceast interval de timp s-au succedat episoade de calm cu unele de intensificare a erupţiilor.

Depozitele magmatice neogene aparţin a douǎ tipuri de vulcanism: unul de tip extensional (back-arc) şi celǎlalt de tip subducţional (Kovacs & Fülöp, ). Manifestǎrile vulcanice au debutat acum 15,4 milioane de ani, în Badenian, şi s-au încheiat 8,4 milioane de ani mai târziu, în Pliocen, având perioada de paroxism la începutul pannonianului (acum 10,9 – 9,1 milioane de ani). Ele au generat o mare varietate de roci magmatice extrusive şi intrusive, care din punctul de vedere al chimismului ocupǎ o arie extinsǎ între acid şi intermediar-bazic. A luat astfel naştere „Unitatea munţilor vulcanici neogeni Oaş, Gutâi, Ţibleş”.

Asociat activitǎţii vulcanice neogene, în fazele post-eruptive, au avut loc intense activitǎţi hidrotermale. Acestea au generat în regiune cea mai mare acumulare de zǎcǎminte de metale neferoase de tip filonian – hidrotermal din Romania, exploatate în minele de la Turţ, Ilba, Nistru, Săsar, Herja, Baia Sprie, Şuior, Cavnic, Băiuţ, Borşa aflate pe flancul sudic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *