Colectia de minereuri

COLECŢIA DE MINEREURI

Activitatea minierǎ din zonǎ a fost generatoarea eşantioanelor cu calitǎţi estetice deosebite; exploatarea intensivǎ, metodele folosite impuse de geometria corpurilor, gradul de interes al personalului minier au fost tot atâţia factori ce au îmbogǎţit continuu patrimoniul mineralogic muzeal. Chiar dacǎ mǎrturiile scrise aratǎ existenţa mineritului pe aceste meleaguri, de peste 700 de ani, dovezi arheologice aratǎ vestigii ale unui minerit primar încǎ din vremea dacilor, şi mai apoi, a ocupaţiei romane (Dealul Crucii-Sǎsar). Perioada interbelicǎ şi mai apoi industrializarea socialistǎ au dezvoltat capacitǎţile de producţie, în special de minereuri de metale preţioase (aur şi argint), şi mai apoi de plumb, zinc şi cupru. Colecţia noastrǎ cuprinde 569 de exemplare şi se doreşte a fi o trecere în revistǎ a principalelor tipuri de mineralizaţii (sub aspectele paragenezelor, texturilor, structurilor) din principalele exploatǎri miniere din zonǎ (minǎ). Structura pe exploatǎri miniere a eşantioanelor din aceastǎ colecţie este redatǎ în diagramǎ:

Mina Turţ – 67 eşantioane de mineralizaţii polimetalice de plumb, zinc, subordonat cupru şi cu caracter auro-argentifer.

Mina Ilba – 25 eşantioane de mineralizaţii polimetalice de plumb, zinc, cupru şi cu un pronunţat caracter auro-argentifer.

Mina Nistru – 25 eşantioane de mineralizaţii polimetalice de plumb, zinc şi cupru, subordonat caracter auro-argentifer.

Mina Sǎsar – 61 eşantioane de mineralizaţii auro-argentifere subordonat polimetalice de plumb, zinc şi cupru.

Mina Herja – 37 eşantioane de mineralizaţii polimetalice de plumb, zinc cu caracter auro-argentifer.

Mina Baia Sprie – 22 eşantioane de mineralizaţii polimetalice de plumb, zinc, cuprifere şi auro-argentifere.

Mina Şuior – 12 eşantioane de mineralizaţii auro-argentifere subordonat polimetalice de plumb, zinc şi cupru.

Mina Cavnic – 42 eşantioane de mineralizaţii polimetalice de plumb, cupru şi auro-argentifere.

Mina Bǎiuţ – 134 eşantioane de mineralizaţii polimetalice de plumb, zinc, cupru şi auro-argentifere.

Mina Borşa – 52 eşantioane de mineralizaţii polimetalice de plumb, zinc şi cupru, subordonat caracter auro-argentifer.

Altele – 92 de eşantioane provenite din diferite mineralizaţii cu o extindere relativ localǎ (Rǎzoare) şi/sau de importanţǎ economicǎ scǎzutǎ (Poiana Botizei, etc).

13 Sfalerit, marcasita (Penigher)
14 Galenǎ, sfalerit şi calcopiritǎ (Ghezuri)
15 Sfalerit, marcasitǎ cu cuarţ (V.Colbului)
16 Galenǎ şi sfalerit cu cuarţ (Faţa Mare)
17 Galenǎ şi calcopiritǎ cu cuarţ (9 Mai)
18 Calcopiritǎ şi piritǎ cu cuarţ (11 Iunie)
19 Galenǎ cu cuarţ (Sofia)
20 Galenǎ, sfalerit, marcasitǎ cu cuarţ (Wilhelm)
21 Galenǎ, marcasitǎ cu cuarţ şi calcit (Herja)
22 Galenǎ, marcasitǎ cu calcit (Herja)
23 Calcopiritǎ şi piritǎ cu cuarţ (Principal)
24 Galenǎ şi sfalerit cu cuarţ (Principal)
25 Galenǎ, marcasitǎ şi piritǎ cu cuarţ (Şuior)
26 Galenǎ şi piritǎ cu cuarţ (Şuior)
27 Calcopiritǎ, piritǎ, galenǎ cu cuarţ (   )
28 Galenǎ şi sfalerit cu caolinit (   )
29 Sfalerit, galenǎ şi piritǎ ( )
30 Piritǎ, calcopiritǎ şi galenǎ cu cuarţ (=)
31 Sfalerit, piritǎ, calcopiritǎ cu cuarţ (Toroioaga)
32 Calcopiritǎ şi piritǎ (Dealul Bucǎţii)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *