Zăcămintele

ZĂCĂMINTE

Zǎcǎmintele sunt acele acumulǎri de substanţe minerale utile, natural formate în litosferǎ, care se pot exploata şi valorifica în anumite condiţii tehnico – economice. Noţiunea de “minereu” este strâns legată de cea de zăcământ reprezentând substanţa minerală extrasă dintr-un zăcământ cu scopul valorificării metalului conţinut.

Acumulǎrile de substanţe minerale utile se pot clasifica în funcţie de:

a.Natura mineralelor constituente:

– zăcăminte metalifere (exemple de minerale ce genereazǎ aceste acumulǎri: magnetit, hematit, galena, blenda, calcopirita, etc.);

– zăcăminte nemetalifere (exemple de minerale utile ce genereazǎ aceste acumulǎri: feldspaţi, talc, azbest, grafit, cuarţ, mică, etc.);

– zăcăminte de combustibili (exemple: ţiţei, gaze naturale, cărbune);

– zăcăminte de roci utile.

b.Din punct de vedere genetic, în funcţie de procesele geologice prin care s-au format:

– zăcăminte magmatice;

– zăcăminte sedimentare (exogene);

– zăcăminte metamorfice.

Zăcămintele magmatice s-au format printr-o serie de procese de concentrare, care au ca sursă principalǎ magma şi care rezultă în urma fenomenului de rǎcire şi solidificare şi a interacţiunii cu rocile înconjurǎtoare. Iau astfel naştere zǎcǎmintele lichid-magmatice, pegmatitic-pneumatolitice, hidrotermale şi exhalative.

Zăcămintele din zonǎ

În regiunea Baia Mare s-au concentrat unele din cele mai bogate zǎcǎminte de minereuri neferoase din aceastǎ parte de lume. Începutul exploatǎrii bogǎţiilor minerale se pierde în negura timpului, probabil, fiind contemporane cu zorii civilizaţiei umane de pe aceste meleaguri.

Geneza zǎcǎmintelor din zonǎ este pusǎ pe seama soluţiilor hidrotermale de temperaturi joase (între 500C şi 3200C) caracteristic domeniului epitermal. Mobilizarea acestora a fost posibilǎ în contextul intensei activitǎţi vulcanice neogene. Compoziţia acestor soluţii a fost unul tipic, cu sulfuri, mǎrturie stând numeroasele acumulǎri de minereuri polimetalice (de plumb şi zinc), de minereuri auro-argentifere şi de minereuri cuprifere. Condiţiile amintite au fǎcut ca în zonǎ sǎ întâlnim o varietate surprinzǎtoare de specii: zeci de minerale au fost descrise în cadrul zǎcǎmintelor (exemplu: numai în zǎcǎmântul Baia Sprie au fost întâlnite mai mult de 90 de minerale). Avem privilegiul ca în zona Baia Mare sǎ fie identificate şi descrise prima oarǎ în lume nouǎ minerale. Ca formǎ de zǎcǎmânt predominǎ filoanele de diferite dimensiuni şi extinderi, mai rar cele brecioase sau de tip stockwerk (o reţea de filonaşe de mici dimensiuni, polidirecţionale fǎrǎ o orientare preferenţialǎ). Perimetrul Borşa se caracterizeazǎ prin existenţa, alǎturi de o mineralizaţie hidrotermalǎ neogenǎ, şi ale unor acumulǎri de sulfuri polimetalice, lentiliforme, cantonate în rocile metamorfice ale Seriei de Tulgheş.

Spaţial, de la vest la est, pleiada zǎcǎmintelor este deschis de câmpul metalogenetic Oaş şi se încheie la est cu Borşa-Vişeu, prezentând diferite asociaţii metalifere:

zacaminte