Istoric

Repere istorice

În viața Muzeului Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare, au existat o serie de momente cu însemnătate deosebită, decizii și acțiuni importante care stau la baza a tot ceea ce reprezintă Muzeul astăzi.

1966 La 10 ianuarie este angajat la Muzeul Județean Maramureș pe post de îndrumător, domnul Victor Gorduza.

1968 În acest an s-a lansat ideea constituirii unei colecții de minerale, în cadrul Muzeului Județean Maramureș, de către îndrumătorul pe atunci și viitorul întemeietor al Muzeului de Mineralogie, Victor Gorduza.

1969 Victor Gorduza propune conducerii Muzeului și Județului începerea achiziționării de eșantioane minerale în vederea salvării unui patrimoniu natural de excepție, care să stea la baza constituirii unei colecții și eventual a unui muzeu. În același an are loc prima achiziție de 533 de eșantioane minerale de la domnul Iosih Ilea din Baia Mare.

1973 Apare Legea 133 (precedată de Decretul 588) privind valorificarea florilor de mină; se încearcă astfel stoparea exodului de eșantioane minerale din Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, către țările vest-europene, în special Germania, Austria, Italia și Franța. Această Lege reglementa activitățile de recoltare din subteran, depozitare și valorificarea prin Comisia de Bazin din Baia Mare și Comisia Centrală din cadrul Institutului Geologic al României din București, în care reprezentantul Muzeului Județean avea drept de ”veto”.

1974 Se organizează prima expoziție de flori de mină în incinta Muzeului Județean Maramureș, str. 1 Mai, nr. 8 (actualul Muzeu de Artă), lucru care a contribuit net la percepția importanței unei activități permanente în acest domeniu. Tot în acest an se organizează și prima expoziție de minerale în țară, la Muzeul Județean de Științe Naturale Bacău.

1976, 17 ianuarie Primul moment crucial pentru viitorul Muzeu de Mineralogie – Consiliul Popular al Județului Maramureș decide înființarea, în cadrul Muzeului Județean Maramureș a Secției de Științe Naturale, cu sediul principal ”Casa Iancu de Hunedoara”; această secție va gestiona întregul fond de minerale aparținând Muzeului (circa 6.000 de eșantioane) și i se încredințează coordonarea întregii activități din cadrul rezervațiilor naturale și a celorlalte obiective protejate din județ. Șef al secției a fost numit Victor Gorduza, conservator Ecaterina Pop, iar supraveghetor Rozalia Reisfeld.

1976 A început determinarea și clasificarea a 1502 eșantioane minerale aflate în magazia Muzeului Județean Maramureș și introducerea lor în inventarul științific cu numerele 3315-4817; acest fond al poziției a fost denumit ”fondul vechi” și cuprindea eșantioane despre care nu erau informații, dar exista o poziție în inventarul general al Muzeului.

1978 Prin înțelegerea unui deziderat major din partea domnului inginer Valer Gabrian, director general al Centralei Minelor și al domnului Dumitru Călugăru, director economic, un număr de 427 eșantioane din colecția acesteia pot fi achiziționate de către Muzeul Județean Maramureș, unele dintre ele devenind piese de rezistență ale expoziției de bază a Muzeului de Mineralogie.

1980 La inițiativa vicepreședintelui Asociației de prietenie Austria – România, are loc vizita la Baia Mare a conducerii celei mai mari asociații de colecționari de minerale din Austria (VAM), în vederea organizării unei expoziții de profil la Viena. Acest moment este deosebit de important pentru că a deschis drumul pentru organizarea în anii ce au urmat a numeroase expoziții în Austria și în alte țări vest-europene.

1982, martie Se organizează prima expoziție de minerale în străinătate, la Casa de Cultură din Viena.

1988, 8 februarie Al doilea moment crucial pentru viitorul Muzeului de Mineralogie – conducerea județeană decide transferarea clădirii ”corp F” din bd. Traian nr. 8, din administrarea Întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă Maramureș, în administrarea directă a Muzeului Județean Maramureș, pentru a constitui viitorul sediu al Muzeului de Mineralogie.

1989, 6 noiembrie, ora 12:00 Are loc, într-o atmosferă festivă, la care au luat parte oficialități locale și un public foarte numeros, deschiderea expoziției de bază a Secției de Științe Naturale, din cadrul Muzeului Județean Maramureș.

1992, 10 decembrie Al treilea moment crucial din viața Muzeului: decizia nr. 105 a Delegației permanente a Consiliului Județean Maramureș prin care se decide înființarea oficială ca inastituție a MUZEULUI DE MINERALOGIE BAIA MARE – MARAMUREȘ, cu sediul în bd. Traian nr. 8, prin desprinderea Secției de Științe Naturale din cadrul Muzeului Județean Maramureș.

1993, 8 ianuarie Victor Gorduza este numit în funcția de director al Muzeului de Mineralogie Baia Mare.

2001 Ministerul Culturii și Cultelor acordă Muzeului de Mineralogie Premiul ”Grigore Antipa”, primul de acest fel acordat unui muzeu din domeniul științelor naturii.

2006, 20 decembrie Ca urmare a restructurării Muzeului Județean Maramureș, ce a condus la apariția mai multor instituții muzeale la nivelul județului, activitatea și bunurile Planetariului Baia Mare se dau în administrarea Muzeului de Mineralogie, prin hotărâre a Consiliului Județean.

2008 Ca o recunoaștere a prestigiului instituției și răspunzând unor necesități obiective de dezvoltare și modernizare, Consiliul Județean Maramureș aprobă solicitarea și apoi sprijină financiar realizarea unei construcții de extindere a Muzeului de Mineralogie.

2011, 22 decembrie Se inaugurează noul corp de clădire în care sunt organizate spații cu diferite destinații: depozite (subsol), sală de expoziții temporare (parter), sală de conferințe (etaj I), sală pentru activități educaționale, laborator de cercetare, arhivă, bibliotecă (etaj II).

2012 Prin Ordin al Ministrului Culturii și Patrimoniului Național, Muzeul de Mineralogie este acreditat.

2014, mai Se înființează așezământul cultural Complexul Astronomic Baia Mare, în baza hotărârii Consiliului Județean Maramureș, prin desprinderea Planetariului Baia Mare din structura Muzeului de Mineralogie.

2014, iulie Printr-o hotărâre a Consiliului Județean, clădirea reprezentând extinderea sediului Muzeului a fost transferată temporar în administrarea Ansamblului Folcloric Național Transilvania.

2014, 11 august A plecat dintre noi cel care și-a dedicat întreaga viață nobilei activități muzeografice, de colecționare, cercetare și valorificare expozițională a nestematelor minerale din subsolul maramureșean, mentorul, fondatorul și directorul Muzeului de Mineralogie, profesorul Victor Gorduza.

2014, 27 august Ca o recunoaștere post-mortem a contribuției decisive pe care a avut-o la constituirea colecției de mineralogie și înființarea Muzeului, Consiliul Județean Maramureș aprobă atribuirea denumirii ”Victor Gorduza” Muzeului de Mineralogie Baia Mare.

2014, 18 septembrie Consiliul Local al Municipiului Baia Mare acordă titlul de ”Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare” lui Victor Gorduza, în semn de recunoștință și prețuire a activității fostului director al Muzeului de Mineralogie din Baia Mare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *