Examene de promovare

ANUNȚ

anuntf_page-0001

ANUNȚ

af_page-0001

ANUNȚ

Anunt selectie dosare muzeograf IA_page-0001

ANUNȚ

Anunt concurs promovare muzeograf_page-0001

Anunt concurs promovare muzeograf_page-0002


 

ANUNȚ REZULTATE FINALE

Anunt rezultate finale

ANUNȚ REZULTATE PROBA SCRISĂ

Anunt rezultate proba scrisa

ANUNȚ VERIFICARE DOSARE

Anunt verificare dosare

ANUNȚ

Anunt examen promovare grad_page-0001Anunt examen promovare grad_page-0002


ANUNȚ

Rezultate finale obtinute la examenul de promovare


ANUNȚ

privind examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare

Luând în considerare prevederile Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare organizează examen în vederea promovării în grade sau trepte profesionale imediat superioare – pentru funcția de muzeografa grad I, a personalului contractual din cadrul instituției, cu următoarele precizări:

a) Data și locația: 25.10.2019, ora:10:00 la sediul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, din b-dul Traian nr. 8.

b) Tematică & bibliografie:

1. Geologia zonei Baia Mare: structura geologică; vulcanism și petrologie; zăcăminte de minereuri hidrotermale.

– Iancu O.G., Kovacs M. (2010) Ore deposits and other classic localities in the Eastern Carpathians: From Metamorphics to volcanics. Acta Mineralogica Petrographica, Field Guide Series, Vol. 19, pag. 1-55.

– Kovacs M. (2002) Petrogeneza rocilor magmatice de subducție din aria central-sud-estică a Munților Gutâi. Ed. Dacia, Cluj-Napoca.

– Kovacs M., Fulop A. (2003) Neogene Volcanism in Gutâi Mts. (Eastern Carpathians): a Review. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Geologia, Vol. XLVIII, 1, pag. 3-16.

– Kovacs et al. (2001) Epithermal deposits in Baia Mare Region (Cavnic and Baia Sprie). Romanian Journal of Mineral Deposits, Vol. 79, Suppl. 2, Field Guidebook – Excursion B.

2. Mineralogie: proprietățile fizice ale mineralelor; sistematica mineralogică.

– Apostolescu R. (1982) Cristalografie mineralogie. Ed. Didactică și Pedagogică, București.

– Codarcea A. (1965) Mineralogie (Vol I Cristalografia). Ed. Didactică și Pedagogică București.

– Ianovici V., Știopol V., Constantinescu E. (1979) Mineralogie. Ed. Didactică și Pedagogică București.

– Ianovici V., Știopol V., Constantinescu E. (1983) Proprietățile fizice și chimismul mineralelor. Tipografia Universității din București.

– Mastacan Gh., Mastacan I. (1976) Mineralogie. Vol. I și II. Ed. Tehnică, București.

3. Muzeologie: protejarea patrimoniului național mobil; definirea și funcțiile muzeelor; patrimoniul muzeal; clasificarea muzeelor și colecțiilor publice; clasarea bunurilor culturale mobile.

– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului național mobil.

– Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice.

– H.G. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

– Ord. MCC nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor și colecțiilor publice.

4. Arii naturale protejate: regimul ariilor naturale protejate; scopul și regimul de management; conservarea bunurilor patrimoniului natural geologic; metodologia de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.

– O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice.

– Ord. MMSC nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.

c) Modalitatea de desfășurare a examenului: Examenul de promovare a personalului contractual va consta în susținerea unei probe scrise. Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare. Durata examenului de promovare va fi de 3 ore.

10.10.2019


ANUNȚ

privind rezultatul final obţinut la examenul de promovare în funcția de

muzeograf grad IA

Candidat

Punctaj

Rezultat

Prisăcariu Sorin

97,33

promovat

Secretar: Bereș Ioan Liviu

Data

26.10.2018

ANUNȚ

privind examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare

Luând în considerare prevederile Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare organizează examen în vederea promovării în grade sau trepte profesionale imediat superioare – pentru funcția de muzeograf grad IA, a personalului contractual din cadrul instituției, cu următoarele precizări:

a) Data și locația: 26.10.2018, ora:11.00 la sediul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, din b-dul Traian nr. 8.

b) Tematică & bibliografie:

1. Geologia zonei Baia Mare: structura geologică; vulcanism și petrologie; zăcăminte de minereuri hidrotermale.

– Iancu O.G., Kovacs M. (2010) Ore deposits and other classic localities in the Eastern Carpathians: From Metamorphics to volcanics. Acta Mineralogica Petrographica, Field Guide Series, Vol. 19, pag. 1-55.

– Kovacs M. (2002) Petrogeneza rocilor magmatice de subducție din aria central-sud-estică a Munților Gutâi. Ed. Dacia, Cluj-Napoca.

– Kovacs M., Fulop A. (2003) Neogene Volcanism in Gutâi Mts. (Eastern Carpathians): a Review. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Geologia, Vol. XLVIII, 1, pag. 3-16.

– Kovacs et al. (2001) Epithermal deposits in Baia Mare Region (Cavnic and Baia Sprie). Romanian Journal of Mineral Deposits, Vol. 79, Suppl. 2, Field Guidebook – Excursion B.

2. Mineralogie: proprietățile fizice ale mineralelor; sistematica mineralogică.

– Apostolescu R. (1982) Cristalografie mineralogie. Ed. Didactică și Pedagogică, București.

– Codarcea A. (1965) Mineralogie (Vol I Cristalografia). Ed. Didactică și Pedagogică București.

– Ianovici V., Știopol V., Constantinescu E. (1979) Mineralogie. Ed. Didactică și Pedagogică București.

– Ianovici V., Știopol V., Constantinescu E. (1983) Proprietățile fizice și chimismul mineralelor. Tipografia Universității din București.

– Mastacan Gh., Mastacan I. (1976) Mineralogie. Vol. I și II. Ed. Tehnică, București.

3. Muzeologie: protejarea patrimoniului național mobil; definirea și funcțiile muzeelor; patrimoniul muzeal; clasificarea muzeelor și colecțiilor publice; clasarea bunurilor culturale mobile.

– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului național mobil.

– Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice.

– H.G. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

– Ord. MCC nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor și colecțiilor publice.

4. Arii naturale protejate: regimul ariilor naturale protejate; scopul și regimul de management; conservarea bunurilor patrimoniului natural geologic; metodologia de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.

– O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice.

– Ord. MMSC nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.

c) Modalitatea de desfășurare a examenului: Examenul de promovare a personalului contractual va consta în susținerea unei probe scrise. Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare. Durata examenului de promovare va fi de 3 ore.

Data: 12.10.2018


ANUNŢ

privind rezultatul final obţinut  la examenul de promovare în funcția de

gestionar custode sală – grad I

Bertalan Lilla   -100 puncte – admis

Biro Silvia  –        100 punct – admis

Comisia de examen:

– Membru: Fodor Elisabeta, șef Secție Mineralogie

– Membru: Cociota Anca  – muzeograf

– Membru: Savu Melania – contabil

– Secretar: Chende Alina – custode

și

privind rezultatul final obţinut  la examenul de promovare în funcția de

economist

             Savu Melania -100 puncte – admis

Comisia de examen:

– Membru: Bondre Lucia – economist

– Membru: Bodnar Lucia Antonia – economist

– Membru: Pop Florica Daniela – economist

– Secretar: Cociota Anca – muzeograf

 

Data

31.03.2015

 

ANUNȚ

privind examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare și într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Luând în considerare prevederile Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare organizează examen în vederea promovării în grade sau trepte profesionale imediat superioare – pentru funcția de gestionar custode sală, grad I – și într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior – economist, a personalului contractual din cadrul instituției, cu următoarele precizări:

a) Data și locația: 31.03.2015, ora:11.00 (economist) respectiv la 14.00 (gestionar custode – sală), la sediul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, din b-dul Traian nr. 8.

b) Bibliografia: Gestionar custode sală:Standard profesional pentru ocupația gestionar custode sală – suport de curs, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București, 2008; – H.G. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, republicată în 2014, Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată în 2014, Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Economist: Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată în 2014; Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în 2014; Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat; Hotărâre nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare; Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Hotărâre nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare; Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; OMFP nr. 1917/2005 privind Normele metodologice de organizare şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare; OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar – contabile, cu modificările şi completările ulterioare; OMFP 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportatea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată în 2014;

c) Modalitatea de desfășurare a examenului: Examenul de promovare a personalului contractual va consta în susținerea unei probe scrise. Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare. Durata examenului de promovare va fi de 3 ore.

17.03.2015  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *