Colectia de roci

COLECŢIA DE ROCI

Pentru întregirea contextului gelogic general subscrisǎ ideilor de unitate, reprezentativitate ştiinţificǎ şi informare cât mai completǎ a publicului vizitator, muzeul nostru are o bogatǎ colecţie de roci ce reuşeşte sǎ acopere întreaga tipologie petrograficǎ a zonei Baia Mare. Colecţia este formatǎ din 435 de piese, catalogate în funcţie de geneza lor în: roci magmatice, roci sedimentare şi roci metamorfice.

Rocile magmatice, în numǎr de 216 eşantioane, provin din ambele domenii ale activitǎţii vulcanismului neogen din zonǎ: domeniul extruziv şi domeniul intrusiv. Din primul domeniu, fac parte rocile eruptive cu vârste cuprinse în intervalul badenian-ponţian. Sunt prezente (în ordinea scǎderii aciditǎţii) o gamǎ variatǎ de riolite, dacite, andezite, andezite bazaltoite ce se diferenţiazǎ prin prezenţa sau absenţa unor constituienţi mineralogici specifici (piroxeni, cuarţ, amfiboli, etc.). Paleta deosebit de variatǎ a acestor roci se explicǎ şi prin multitudinea de aparate vulcanice ce au activat intermitent de-a lungul a milioane de ani.

Din al doilea domeniu fac parte rocile intrusive fiind reprezentate de microgranodiorite, microdiorite, diorite, etc. Ele s-au format din magmele ce nu au ajuns la suprafaţǎ prin rǎcirea lor lentǎ în adâncurile pǎmântului.

Rocile sedimentare, în numǎr de 86 de eşantioane,au fost selectate în ideea reprezentǎrii evoluţiei stratigrafice a zonei. Începând cu argilele de vârstǎ sennonianǎ, trecând prin pleiada de gresii, marne, calcare, microconglomerate, etc. paleogene şi terminând cu depozitele de gresii, marne, argile, calcare neogene, toate contribuie la întregirea tabloului evolutiv al zonei.
Rocile metamorfice (133 la numǎr) sunt reprezentate, în principal, de şisturi (micaşisturi, şisturi verzi, şisturi cu feldspaţi, gnaise, etc.) cu diferiţi constituienţi mineralogici (sericit, clorit, feldspaţi, cuarţ, etc.). Alǎturi de acestea mai apar o serie de skarne, corneene şi calcare cristaline ce întregesc tabloul evoluţiei geologice a zonei. Aceste tipuri de roci sunt cele mai vechi din zonǎ formându-se încǎ din Precambrianul superior.

1 Riolit de Piatra Albǎ
2 Dacit de Ulmoasa
3 Andezit piroxenic de Igniş
4 Microgranodiorit de Bârleşti
5 Diorit cuarţifer de Stegioara
6 Monzodiorit cuarţifer de Bran
7 Argilǎ roşie Sennonian de Poiana Botizei
8 Calcar organogen Eocen Mesteacǎn
9 Gresie cuarţoasǎ Pannonian Bǎiuţ
10 Şist sericito-cloritos M.Rodnei
11 Micaşist muscovitic cu granaţi M.Preluca
12 Gnais feldspatic M.Maramureşului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *