Expoziția permanentă

Expoziția de bază (sau expoziția permanentă), în care sunt expuse aproximativ 1.000 de eșantioane minerale, cuprinde la parter secțiunile de petrografie și structură geologică a regiunii, mineralogie sistematică și zăcăminte, iar la etaj – prezentarea eșantioanelor minerale cu valoare estetică deosebită – așa numitele ”flori de mină”.

DESPRE MUZEU 

Expoziția permanentă este organizată în patru secțiuni:

A. Petrografia și structura geologiă a parții de nord-vest a României, ilustrate de o machetă în relief, vitrine care prezintă încadrarea geografică a regiunii miniere Baia Mare, vârsta rocilor magmatice, tipurile de roci magmatice, transformarea hidrotermală a rocilor, rocile sedimentare, rocile metamorfice, utilizarea rocilor ornamentale în construcții.

DESPRE PETROGRAFIE

B. Mineralogia și sistematica mineralelor ilustrate prin vitrine cu eșantioane, care prezintă întâi principalele proprietăți mineralogice ale mineralelor: cristalizarea, simetria cristalelor, culoarea mineralelor, clivajul mineralelor, spărtura mineralelor, duritatea mineralelor, morfologia (forma) mineralelor, apoi este prezentată sistematica mineralelor (clasificarea lor în funcție de compoziția lor chimică, de la cele mai simple, la cele complexe): clasa elementelor native, (aur), clasa sulfurilor și sulfosărurilor (galena, blenda, calcopirita, pirotina, wurtzit, cinabru, realgar, auripigment, stibina, pirita, marcasit, tetraedrit, freibergit, berthierit, jamesonit, calcostibit, bournonit), clasa carbonaților (siderit, rodocrozit aragonit, calcit), clasa sulfaților (baritina, gips), clasa wolframaților (wolframit), clasa fosfaților (vivianit), clasa silicaților (cuarț, jasp, agat, mica, turmalina, epidot, granat).

DESPRE MINERALOGIE

C. Zăcămintele de metale neferoase din regiune – locul de proveniență al eșantioanelor minerale (Borșa și Vișeu, Băiuț – Țibleș, Cavnic, Șuior, Baia Sprie, Herja, Săsar – Dealul Crucii, Ilba, Nistru, Turț – Socea, Răzoare, etc.).

DESPRE ZĂCĂMINTE

D. Florile de mină prezentate în sala de la etaj, sunt cele mai spectaculoase eșantioane minerale din colecția Muzeului de Mineralogie din Baia Mare. Impactul estetic extraordinar al acestor eșantioane este motivul pentru care florile de mină sunt preferatele publicului din lumea întreagă. Numărul mare al expozitiilor temporare organizate de muzeu la sediu, în țară și in străinătate sunt dovada recunoașterii valorii excepționale a colecției de flori de mină a muzeului.

DESPRE FLORI DE MINĂ